2.x/Zomertijd en Wintertijd wijziging

Uit phpBB.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze modificatie alleen gebruiken, als bij jou de klok ook 2x per jaar gewijzigd wordt.

Attentie: Deze mod verandert de tijd aan het begin van de maand, dus op 1 november en op 1 april. En niet in het laatste weekend van de voorliggende maand.

############################################################## 
## MOD Title: Daytime changer summertime / wintertime 
## MOD Version: 1.0.0 
## MOD Author: WebmasterX, 
## info@zutfun.nl, 
## Sander Hoekman,
## http://www.zutfun.nl 
## MOD Description: This modification automaticly changes the
## winter time and summertime as known in Europe, The Netherlands
## 
## Installation Level: easy
## Installation Time: 1 Minutes 
## Files To Edit: includes/functions.php
## Included Files: n/a 
############################################################## 

# 
#-----[ OPEN ]------------------------------------------ 
#

includes/functions.php

# 
#-----[ FIND ]------------------------------------------ 
#

//
// Create date/time from format and timezone
//
function create_date($format, $gmepoch, $tz)

# 
#-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------ 
#

//
// daytime changer summertime / wintertime
//

function daytime()
{

$n = date("n");
$y = date("Y")-2000;

if ( $n >= 3 && $n <= 10 )
{
$season = 1;
$season_math = 5;
} 
else if ( $n >= 11 || $n < 3 )
{
$season = 0;
$season_math = 2;
}

$day = 31 - ((((floor(5*$y/4)-floor($y/100)+floor($y/400))+$season_math)%7)+7)%7;

switch ($season)
{
case 0:

if( mktime(date("H"),date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y")) > mktime (3,0,0,10,$day,date("Y")) )
{
$result = 0;
}
break; 

case 1:

if( mktime(date("H"),date("i"),date("s"),date("m"),date("d"),date("Y")) > mktime(3,0,0,3,$day,date("Y")) )
{
$result = 3600;
}

break;


}
return $result;
}

# 
#-----[ FIND ]------------------------------------------ 
#
return ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz));

# 
#-----[ REPLACE WITH ]------------------------------------------ 
#

return ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz) + daytime()), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz) + daytime());

# 
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------ 
# 
# EoM 

Dit artikel stond eerder in de Kennis Bank, gemaakt door de gebruiker WebmasterX.


Bij phpBB3 kan dit gewoon in het beheerderspanneel