PhpBB Versie Systeem

Uit phpBB.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het phpBB Versie systeem is vrijwel hetzelfde als het Linux versie systeem, en wordt gebruikt voor zowel MODs als phpBB zelf. Het bestaat uit 4 delen: Major, Minor, Revision en Release. Het begint bij 0.0.0, waarbij de verschillende velden in een bepaalde volgorde kunnen worden verhoogd, afhankelijk van de veranderingen per versie.

Phpbbversiesysteem.png

Versie velden uitgelegd

Major Versie Nummer (X)

Het Major versie nummer geeft volledige herschrijvingen van de software aan. Elke keer dat de software volledig wordt herschreven wordt het Major versie nummer verhoogd, en worden de andere velden weer op hun begin getal worden gezet. Nummers van 0 tot ∞ kunnen voor dit veld gebruikt worden. Het startnummer van Major is nul. Major is Engels voor Belangrijk.

Minor Versie Nummer (Y)

Het Minor versie nummer geeft aan dat er grote nieuwe features/mogelijkheden aan de software zijn toegevoegd. Elke keer dat er grote nieuwe features zijn toegevoegd wordt het Minor versie nummer verhoogd. Dit betekend niet dat het nummer moet worden verhoogd voor elke nieuwe feature, maar voor elke uitgebrachte versie met nieuwe features. Als het Minor versie nummer wordt verhoogd, worden Revision en Release weer op hun begin getal gezet. Het beginpunt van Minor is 0, en kan worden verhoogd tot ∞. Minor kan vanuit het Engels worden vertaald als Minder.

Revision Versie Nummer (Z)

Het Revision Versie Nummer geeft aan of er kleine features of bugfixes aan de software zijn toegevoegd. Dit betekend niet dat het nummer moet worden verhoogd voor elke nieuwe feature of bugfix, maar voor elke uitgebrachte versie met nieuwe features of bugfixes. Nummers van 0 tot ∞ kunnen worden gebruikt. Als het Revision nummer wordt verhoogd, wordt het Release nummer naar zijn begingetal teruggezet. Revision is Engels voor Revisie.

Release Versie Nummer (a)

Het Release versie nummer geeft aan dat er een kleine bugfix(es) zijn toegevoegd aan de software. Elke keer als er een kleine fix is toegevoegd, wordt het nummer verhoogd. Het veld bevat geen cijfers maar letters, lopend van a-z. Dat betekent dat er totaal maar 26 Release Versie nummers kunnen zijn.

Ontwikkeling tegenover Stabiel

Aan het begin van de ontwikkeling is de versie 0.0.0, en kan worden verhoogd indien nodig. Als de software voor het eerst stabiel is bevonden, wordt het nummer 1.0.0 gebruikt. Alle versies daarvoor worden als ontwikkeling/onstabiel beschouwd.

Als de ontwikkeling verder gaat, wordt het Minor nummer (Y) verhoogd tot een oneven getal. Als deze versie stabiel is bevonden wordt het nummer verhoogd tot een even getal. Het boomdiagram hieronder geeft aan hoe de ontwikkelling van software zou kunnen verlopen. Phpbbversiesysteem2.png

Als een van de versie nummers 9 is, wordt het volgende nummer 10. Verhoog het nummer links niet alsof versie nummers decimale nummers zijn. Dit betekent dat 1.2.9 verhoogd wordt naar 1.2.10, en niet naar 1.3.0.

Alpha, Beta, RC

De phpBB group, gebruikt ook benamingen zoals: Alpha (vroege ontwikkeling) Beta, (latere ontwikkeling) en RC (release candidate) dat aanduid dat het product bijna klaar is. Als de mayor versie er dan eindelijk is wordt dat gold (goud) genoemd.